• Studna Spring s.r.o.
  Specializujeme se na prodej a montáže čerpadel na vodu do vrtaných studní,čerpadel do jímek a kalů,kopaných studní, čištění studní, a opravy čerpadel.Pracujeme po celém Jihomoravském kraji, Brno, Brno venkov, sídlo Hlína, prodejna v Ivančicích.
 • Minibagr, kontejnery - Václav Kymla
  Provádíme výkopové a zemní práce minibagrem - výkopy základů, přípojek, hloubení bazénů, dále demoliční a vyklízecí práce, odvoz stavební sutě, odpadu a zeminy kontejnery v Praze a okolí.
 • Tunely
  Legislativa a informace v oblasti dopravních a inženýrských staveb.
 • TUBES s.r.o.
  Projektování a realizace podzemních staveb, silničních a železničních tunelů, staveb pro metro.
 • TEKAZ, s.r.o.
  Těžba a zpracování přírodních stěrkopísků.
 • Reno Šumava, s.r.o.
  Přehled těžebních dolů a hornické činnosti.
 • Lomy Mořina
  Hornická činnost, těžba a úprava kameniva.
 • GRANITA s.r.o.
  Hornická činnost, lomy a ceník výrobků.
 • GET s.r.o.
  Geologický průzkum, ekologie a těžební servis s kompletní hornickou činností.
 • Geologické informační centrum
  Informace z aplikované geologie o studnách, vrtech a tepelných čerpadlech geotermální energie.
 • Geoengineering Ostrava
  Projekční činnost v oborech mostních staveb, hornictví, podzemního stavitelství, vyztužování a geotechniky.
 • Ferram, a.s.
  Výroba důlních strojů, dopravníkových technologií, speciálních dílů a ocelových konstrukcí.
 • Diamo státní podnik
  Těžba a zpracování uranových rud a zahlazování následků po těchto činnostech.
 • Destrukce Třebíč, s.r.o.
  Destrukční a odklízecí práce, hornická činnost, strojní i ruční vrtání.
 • Carbongate
  Výzkum a dodávky šungitových hornin pro využití v průmyslu a zemědělství.
 • Artemia, s.r.o.
  Studny a vrty pro tepelná čerpadla. Kontakty a místa vrtů.
 • Řezáni betonu, vrtání betonu
  Jsme firma specializovaná na řezání a vrtání betonů i železobetonů za použití diamantových nástrojů.
 • Vrtané studny
  Vrtané studny včetně vyhledání pramene, vyvrtání, vyvložkování, utemování, čerpací zkoušku, projektovou dokomentaci, hydrogeologický posudek, uzamykatelné dekly, elektronické snímače hladiny, čerpadla, domácí vodárny. Vrtané průměry 150-170mm, provádíme vrty v nestabilním podloží, kolem vodotečí a rybníků.